FREDRIK HELANDER:    KONSTPROJEKT   |    CV   |    I MEDIA   |    SAMARBETEN

CV

Om mig

Som bildkonstnär arbetar jag med skiftande tekniker och uttryck som installation, måleri och skulptur. Jag har ett stort intresse för historia som tydligt avspeglar sig i mitt konstnärliga arbete. Jag utgår ifrån frågeställningar och skeenden i samhället som jag anser är viktiga att belysa och medvetandegöra. Min konst kan behandla små och stora frågor, och vitt skilda ämnen som kolonialism, estetik, krig eller kändisskap. Min önskan är att betraktaren skapar sin egen uppfattning och relaterar till frågorna på sitt eget sätt. Därför har mina konstverk ofta visats i en form där besökaren kan interagera.

Jag har tidigare arbetat som curator och skapat konst- och designutställningar både på den alternativa konstscenen och på museer och gallerier.

Representeras av:

Galleri Fagerstedt, Stockholm
www.gallerifagerstedt.se  info@gallerifagerstedt.se  +46706287885


Ladda ner

Här kan du ladda ner mitt CV.

CV (PDF)

© 2023 Fredrik Helander     info @ fredrikhelander.se     +46 (0)70-401 21 34