FREDRIK HELANDER:    KONSTPROJEKT   |    CV   |    I MEDIA   |    SAMARBETEN
Konstnär okänd     God smak     1980-tals arkitektur     Skog     Slagfält     Vera     Projekt Kolonin     Sjörövaren     Svenska Landscapes

Svenska Landscapes

Landskapen i Svenska Landscapes har vid något tillfälle under historiens gång varit en del av Sverige, idag hör de till 12 andra länder. Flera av dem ser ut precis som det vi kännetecknar som ett typiskt "svenskt" landskap, andra ser väldigt exotiska ut.

Målningarna kan ses som en metafor för vår samtid och hur vi ser på oss själva och vår plats i den omvärld som under historiens gång ständigt utvecklas och förvandlas. Denna förändring påverkar väl även vår självbild?!

Anledningarna till hur vi ser på vår omvärld är givetvis komplexa, men man kan säga att vi kategoriserar och tar ställning utifrån vad vi ser och vad vi bär med oss i form av kunskaper, åsikter och erfarenheter. Automatiskt får vi ett förhållande till det vi ser; vi formar en uppfattning och skapar ett förhållningssätt till detta. Förhoppning är att målningarna i Svenska Landscapes kan öppna ögonen på betraktaren och med titlarnas hjälp ställa frågor om identitet, historia och vårt förhållande till oss själva i en mångfacetterad, internationaliserad samtid.

Motiven kommer från: Danmark, Estland, Finland, Franska Västindien, Ghana, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och USA.


Titel: Svenska Landscapes
Plats: Cirkulationscentralen, Malmö och Candyland, Stockholm
Teknik: Olja på duk
År: 2005


© 2023 Fredrik Helander     info @ fredrikhelander.se     +46 (0)70-401 21 34